IT OUTSOURCING

Údržba, servis a predaj informačných technológií

Návrh a realizácia metalických a bezdrôtových počítačových sietí

Diaľková správa a virtualizácia počítačových systémov

Servis periférnych zariadení a dodávky spotrebného materiálu

simart@simart.sk

+421 907 752349, +421 910 752349